Hỗ trợ trực tuyến

 
Tell:   028 6269 1337 
Maill: thietbiaau@gmail.com
 
* PHÒNG KINH DOANH:
 
* Bồn khuấy và máy khuấy
Phụ trách: 0909 266 949 Mr Trọng
Email: minhtrong.aau@gmail.com
 
* Máy dưới 200 lít và phụ tùng
Phụ trách: 0934 535 949 Ms Cẩm
 

Sản phẩm bán chạy

Liên kết web

Máy khuấy thùng 1-10 lít

Máy khuấy thùng 1-10 lít

Chuyên cung cấp máy khuấy dung tích nhỏ, máy khuấy lấy mẫu, máy khuấy sơn thí nghiệm

 

Máy khuấy thùng 1-10 lít

 

 Máy khuấy thí nghiệm hoạt động bằng hơi

 Máy khuấy thí nghiệm tốc độ cao

 

 

 

Máy khuấy 01-05 lít

 

 

Máy khuấy dung dịch đặc 01-05 lít

 

 

 

 Máy khuấy khí nén 01-05 lít

 

 

 Máy khuấy điện 01-05 lít